Vorming en cursussen

De herstelacademie Antwerpen is een initiatief van vzw De Link en organiseert kortdurende vormingen rond herstel, psychische kwetsbaarheid en veerkracht. Alle vormingen worden in duo verzorgd door een ervaringsdeskundige en een hulpverlener. Professionele kennis en ervaringskennis vullen elkaar aan om een boodschap van hoop, begrip en mogelijkheden te brengen. Je krijgt praktische handvaten voor jezelf en je omgeving om je leven in eigen handen te nemen. De vormingen gaan door op verscheidene locaties in Antwerpen, Deurne, Mortsel, Boechout, Brasschaat en Zoersel. Een sessie kost vijf euro. Meer info en mogelijkheid tot inschrijving vind je op de website van de Herstelacademie. Cliënten van Andante, alsook mensen uit hun omgeving, kunnen zich inschrijven voor de vormingen.

The Human Link organiseert in samenwerking met de Stad Antwerpen cursussen rond angst, depressie, stress en moeilijkheden in eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen: http://www.psycho-educatie.be/.