Online ondersteuning

Wat kan je zelf doen om je beter voelen? Ben je op zoek naar oefeningen die jou kunnen ondersteunen in het dagelijkse leven? Wil je in afwachting van een gesprek in Andante thuis aan de slag gaan met oefeningen?

Neem een kijkje op volgende websites.

Fitinjehoofd.be: De tien stappen tot ‘fit in je hoofd’. Hier vind je tips om aan je zelfbeeld te werken, sociale relaties te verbeteren, te gaan bewegen, … en eenvoudige oefeningen om aan je veerkracht te werken. Speciaal voor jongeren en jongvolwassenen is er ‘Leef zonder filter’

Zelfmoord1813.be: informatie om je zelfmoordgedachten onder controle te krijgen. Specifiek voor ouders die zich zorgen maken over zelfmoorddreiging van hun kind of jongeren is er de site Help! Mijn kind kind denkt aan zelfmoord.

Enkele apps met meditatie- en mindfulness-oefeningen zijn Headspace (Engelstalig) en Mindfulness Coach.

Informatie over depressie en zelfhulp voor depressieklachten vind je op www.depressiehulp.be.

Binnenkort willen we ons aanbod aanvullen met online hulp. Dan kan je van thuis uit online terecht voor een deel van je begeleiding/behandeling. Aansluitend op individuele of groepsgesprekken kan je dan in een beveiligde online omgeving e-mailen met je hulpverlener(s) of een behandelmodule rond bv. piekeren volgen.