Jouw ervaringsdeskundigheid inzetten

Heb je zelf ervaringen in de geestelijke gezondheidszorg en wil je graag je eigen ervaringen met psychische zorg inzetten voor lotgenoten? Heb je vragen bij het inzetten van ervaringsdeskundigen? Ben je op zoek naar meer informatie rond herstel, de herstelvisie of hoe & waar je een vorming tot ervaringsdeskundige kan volgen?

OP WEGG kan je daar in  helpen! OP WEGG is een provinciale organisatie, op initiatief van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen. OP WEGG wordt gedragen door een groep gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen en inzichten willen inzetten om mee te timmeren aan de weg naar meer herstelondersteunende zorg. Hun werking steunt op vier pijlers: ontmoeting, participatie, ervaringsdeskundigheid en beeldvorming. OP WEGG biedt informatie  (bv. rond ervaringsdeskundigheid, vrijwilligerswerk, …), advies (bv. rond dwangmaatregelen, nazorg, …) en vormingen op maat (bv. getuigenissen, workshops, …). Ze nemen ook deel aan werkgroepen, netwerkvergaderingen, Vlaams Patiëntenplatform, …

OP WEGG heeft een Infopunt in VZW De Link (Antwerpsestraat 172 te Mortsel). Daar kan je in 2018 op volgende dagen terecht van 09.30u tot 12.30u: 08/06, 20/07, 24/08, 21/09, 19/10, 23/11, 21/12.

Contact:

Wendy Gabriëls, wendy.gabriels@oggpa.be, 03 609 33 44  (stafmedewerker)