Hoe verwijzen?

Andante is een tweedelijnsdienst die bij voorkeur werkt op verwijzing van andere hulpverleners. In dit getrapt zorgmodel vinden we overleg en samenwerking met verwijzers zeer belangrijk.

Verwijzen

U kan als verwijzer een aanmelding doen, de cliënt kan op uw verwijzing ook zelf contact met ons opnemen.
Dit kan via het centraal aanmeldingsnummer 03 361 11 11 op werkdagen van 9.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00u.
Het secretariaat noteert je gegevens, je wordt nadien teruggebeld door een hulpverlener. Je kan er ook voor kiezen om zelf terug contact op te nemen.

In het telefonische aanmeldingsgesprek met een hulpverlener beluisteren we de vraag en verwachtingen. We zoeken samen welke vorm van hulp het meest gepast lijkt.

Wij streven er naar om binnen de maand, in een oriënteringsgesprek met de cliënt, de hulpvraag verder uit te diepen. Door wachttijden kan dit oplopen. Wanneer het aangewezen is kan de verwijzer ook uitgenodigd worden voor het oriëntatiegesprek.

Tijdens of na dit oriënteringsgesprek wordt een voorstel tot behandeling of een externe verwijzing met de cliënt besproken.

Acute situaties

In acute situaties schatten we de risico’s en de draagkracht en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving in. Daarom is voorafgaandelijk overleg met de verwijzer aangewezen. Indien een ambulant traject als haalbaar wordt ingeschat zullen we de cliënt binnen de week uitnodigen voor een crisisgesprek om de situatie verder in te schatten en de verdere zorg te plannen.

Indien een ambulant crisisaanbod niet aangewezen is of er is geen crisiscapaciteit meer beschikbaar bekijken we met de verwijzer de alternatieven.

Consult

Voor hulpverleners is er ook consultmogelijkheid. Zij kunnen overleggen over een cliëntsituatie zonder dat een verwijzing naar Andante wordt overwogen. Hiervoor kan men rechtstreeks contact opnemen met een van de teams of via het centraal aanmeldnummer.