Dienstverlening

Andante stelt haar competenties en expertise inzake diagnostiek en behandeling van personen met ernstige psychische en psychiatrische problemen ter beschikking van andere diensten en hulpverleners die met deze cliënten werken.

Deze dienstverlenende opdrachten zijn:

  • consult: eenmalig overleg met en adviesverlening aan een hulpverlener omtrent een cliënt (telefonisch of op Andante).
  • ondersteunen van teams en hulpverleners in het omgaan met cliënten met psychische of psychiatrische problemen: supervisie, coaching en informatieverstrekking.
  • meewerken aan de behandeling van cliënten in een andere hulp- of zorgverleningscontext.

Om op een vraag van andere hulpverleners en diensten in te gaan hanteert Andante volgende criteria:

  • de vraag heeft betrekking op cliënten met psychische of psychiatrische problemen en Andante beschikt over voldoende expertise m.b.t. de vraag (bijvoorbeeld geen alcohol en drugsproblematiek).
  • het gaat om ondersteuning van de concrete hulpverlening aan cliënten: cliëntbesprekingen, ontwikkeling van methodiek of hulpaanbod (geen vorming of trainingen van teams).
  • de dienst is werkzaam in het werkingsgebied van Andante.
  • er is  een medewerker beschikbaar die op de vraag kan ingaan.

Praktisch

Voor eenmalige consulten kunnen hulpverleners steeds rechtstreeks contact opnemen met een van de teams. Een consult kan telefonisch of op de diensten plaatsvinden. Dit aanbod is kosteloos.

Andere vragen van teams of voorzieningen naar ondersteuning of samenwerking worden gericht aan:

Zij zullen de vraag verder verkennen en een voorstel uitwerken.

Voor deze ondersteuning wordt een vergoeding gevraagd van € 75 per uur.