Veel gestelde vragen

Waar gaan de consultaties door?

Na je telefonische aanmelding krijg je een afspraak voor een verkennend gesprek in één van onze teams. In welk team je terecht komt, hangt af van je vraag, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van afspraakmomenten. Onze medewerker zal jou het adres geven van de locatie waar het gesprek doorgaat. Ter informatie vind je hier alle contactgegevens en de bereikbaarheid van de teams.

Wat als ik niet op afspraak kan komen?

Wij willen je goede zorg bieden. Regelmaat in onze contacten is daarbij zeer belangrijk. Wij verwachten dan ook dat je de geplande afspraken zorgvuldig nakomt. Als je een afspraak niet kan nakomen vragen we om minstens 48u op voorhand het secretariaat van jouw team te verwittigen. Zoniet wordt een administratieve bijdrage aangerekend.

Tijdens de eerste gesprekken krijg je meer info over deze werkwijze van je begeleidend therapeut of arts.

Kan ik buiten de kantooruren of in het weekend bij Andante terecht?

Onze openingsuren situeren zich tussen 9 en 17u, van maandag tot vrijdag. Avondconsultaties op openingsdagen zijn enkel mogelijk op afspraak. Het eerste gesprek is (in de jeugdteams) meestal tijdens de kantooruren.

Wat moet ik meebrengen op een eerste afspraak?

Een klevertje van de mutualiteit en je identiteitskaart.

Hoeveel kost een consultatie?

In alle CGG wordt per gesprek 11 euro gevraagd. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per gesprek 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons. Het eerste gesprek is gratis.

Voor consultaties bij een psychiater wordt de derdebetalersregeling toegepast. Je betaalt enkel het remgeld. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks met de mutualiteit afgerekend. Hiervoor is het nodig dat u een kleefstrookje van het ziekenfonds meebrengt bij elk gesprek met de psychiater.

Zie ook cliëntbijdrage.

Kunnen anderstalige cliënten bij Andante terecht?

Anderstalige cliënten kunnen bij Andante terecht. Sommige hulpverleners spreken verschillende talen. Regelmatig wordt beroep gedaan op de tolk- en vertaaldienst van de stad Antwerpen. De mogelijkheden worden besproken als je contact opneemt voor een aanmelding.

Kan ik zelf kiezen welk soort begeleiding/behandeling ik kan volgen?

We bekijken samen met jou op welke manier we je hulpvraag best begeleiden/behandelen. Hierin zijn dus zowel jouw verwachtingen als het advies van het team over de meest geschikte behandelvorm van belang. Overleg met jou hierover vinden we heel belangrijk.

Hoe kan ik mijn dossier opvragen?

Via je hulpverlener of de teamverantwoordelijke kan je inzage vragen in je dossier. We vinden een gesprek hierover wenselijk en trachten binnen de 15 dagen aan je vraag tegemoet te komen. Soms kunnen we bepaalde informatie niet ter inzage geven, onder meer om het vertrouwen en jouw privacy of die van andere gezinsleden niet te schenden.

Afhankelijk van de leeftijd en maturiteit kan een minderjarige zelf inzage vragen van zijn dossier.

Je kan ook een vertrouwenspersoon – al dan niet samen met jou – het dossier laten inkijken.

Op schriftelijk verzoek kan je een kopie van het dossier of een deel ervan vragen.

Kan ik zelf kiezen bij welke hulpverlener ik terechtkom? Kan ik zelf nog veranderen?

In de verkennende gesprekken bekijken we samen met jou op welke manier we je hulpvraag best begeleiden/behandelen. Het team zal hiervoor een hulpverlener aanspreken die jou daarbij het best kan begeleiden. Het is belangrijk dat jij daarbij je eventuele voorkeuren aangeeft.

Mocht het niet klikken met je hulpverlener en je wil veranderen, dan kan je dit met hem of haar bespreken. Als je dit moeilijk vind kan je hiervoor ook de teamcoördinator aanspreken.