Cliëntbijdrage

Voor de (niet-medische) consultaties wordt een cliëntbijdrage gevraagd, opgelegd door de Vlaamse regering. Hiervoor gelden volgende tarieven:

 • € 11: Standaard bijdrage
 • € 4: Verminderde bijdrage voor:
  • Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of OMNIO-statuut heeft (RIZIV)
  • Wie in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling is bij een erkende instelling
  • Jongeren die op eigen initiatief consulteren
  • Personen voor wie de maximumfactuur bereikt is
 • € 0: In uitzonderlijke situaties wordt geen bijdrage gevraagd, dit kan aangevraagd worden via de teamcoördinator.

Het eerste gesprek is gratis. Als het eerste gesprek bij een arts doorgaat, is dit wel betalend (zie hieronder: honorarium artsen).
Voor tijdsintensieve onderzoeken wordt de bijdrage verdubbeld.
Voor meer informatie over de betalingsregeling kan u terecht op het secretariaat of bij uw hulpverlener.

Honorarium artsen

Voor consultaties bij een psychiater wordt de derdebetalersregeling toegepast. Je betaalt enkel het remgeld. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks met de mutualiteit afgerekend. Hiervoor is het nodig dat u een kleefstrookje van het ziekenfonds meebrengt bij elk gesprek met de psychiater.