Opdracht en organisatie

De kernopdrachten van Andante zijn:

  • indicatiestelling en diagnostiek
  • behandeling, begeleiding en ondersteuning
  • dienstverlening aan partners met eenzelfde doelgroep
  • zelfmoordpreventie

Jaarlijks maken ruim 3300 mensen gebruik van ons zorgaanbod in één van onze werkingen:

  • twee teams voor kinder- en jeugdhulpverlening
  • een team voor hulpverlening aan jongvolwassenen
  • drie teams voor volwassenenhulpverlening
  • een team voor hulpverlening aan ouderen
  • een activiteiten- en ontmoetingscentrum Instuif
  • een buddywerking

Andante stelt ongeveer 100 medewerkers te werk. Andante is een sociale onderneming die streeft naar permanente kwaliteitsverbetering van haar zorgaanbod en dienstverlening. Ze doet dit door gebruikers, medewerkers, andere zorgverstrekkers en beleidsinstanties actief bij de organisatie te betrekken.