Missie, visie

Andante is een term uit de muziekwereld en betekent: ‘langzaam en rustig voortgaande’. Deze term is een metafoor voor onze opdracht en visie: ‘herstel en verbetering realiseren op het ritme van de cliënt’.

Andante is één van de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Andante biedt gespecialiseerde, ambulante zorg aan personen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen en aan hun omgeving. Ambulante zorg betekent dat cliënten niet worden opgenomen in onze voorziening maar de zorg aangeboden krijgen terwijl ze verder verblijven in hun leefsituatie. Via ons zorgaanbod en voortbouwend op de eigen krachten en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving ondersteunt Andante cliënten in hun herstelproces en zoektocht naar meer welzijn en zinvol leven.

Onze visie op cliëntenzorg:

  • Wij respecteren elke cliënt ongeacht zijn achtergrond en geven bijzondere aandacht aan de kwetsbaarheid van hulpvragers.
  • Andante focust op het persoonlijke verhaal en proces van elke hulpvrager. We bieden steeds zorg op maat van de hulpvrager.
  • We werken herstelgericht: we organiseren de behandeling in overleg en samenspraak met de cliënt en zijn omgeving en leggen de regie van zijn herstel in handen van de cliënt. We benutten en stimuleren daarbij de krachten en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving.
  • De multidisciplinaire samenstelling (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en andere hulpverleners) van het team, de permanente bijscholingen en psychotherapeutische opleidingen vanuit verschillende therapeutische kaders, de regelmatige intervisies en collegiale expertisedeling staan garant voor een kwaliteitsvolle aanpak.
  • We bieden hulpverlening aan in een getrapt en gedeeld zorgmodel. We werken daarom bij voorkeur op verwijzing en in samenwerking met andere zorgpartners (huisartsen, centra voor leerlingenbegeleiding …).
  • We bieden verantwoorde hulpverlening. Deze hulpverlening stoelt op een wetenschappelijke basis of een brede praktijkervaring (evidence of practice based).