Giften

CGG Andante is een vzw die met overheidsmiddelen werkt. Met die middelen kunnen we evenwel niet alles realiseren. Voor de uitbouw van ons hulpaanbod en om meer mensen te kunnen helpen is alle bijkomende steun welkom.

Wil jij CGG Andante steunen? Dit kan door een bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE26 7765 9712 5229 van CGG Andante vzw met vermelding ‘gift’.

CGG Andante is als vzw ook gerechtigd om legaten en schenkingen te ontvangen. Neem daarvoor contact met je notaris.

We zijn blij met elke gift en danken je alvast voor je interesse.