Welke hulp mag je verwachten?

Tijdens het eerste gesprek beluisteren we je vraag en zorgen. Je kan aangeven welke stappen je al ondernomen hebt en wat voor jou nodig is om verbetering te brengen. Je geeft je verwachtingen en wensen rond hulpverlening aan. Soms is een tweede verkennend gesprek nodig om alle informatie te verzamelen.

De hulpverlener brengt jouw vraag nadien op de teambespreking. Het team formuleert een voorstel dat de hulpverlener aan jou voorlegt. Bij een akkoord kan de behandeling starten.

Wanneer een verwijzing naar een andere dienst de beste optie is geven we je de nodige informatie mee of helpen we je op weg. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van diensten in de regio die ervaring hebben met hulp aan volwassenen.

Wanneer hulpverlening in Andante aangewezen is, zijn er verschillende mogelijkheden voor de verdere samenwerking: individuele gesprekken, gesprekken met jou en iemand uit je omgeving of groepstherapie (zie folders). De precieze werkwijze wordt steeds met jou afgestemd en verduidelijkt. Soms is een specifiek aanbod wenselijk, zoals ondersteunende medicatie, … Hiervoor kom je bij een andere Andante-medewerker die zich hierop toelegt.

Goede zorg wordt mogelijk doordat wij samenwerken en regelmatig overleggen binnen een multidisciplinair team van psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners. Regelmatig bekijk je samen met je hulpverlener of de lopende therapie overeenkomt met je verwachtingen en waar kan bijgestuurd worden. We werken zoveel mogelijk met in de tijd afgebakende trajecten rond afgesproken doelen. We streven ernaar om te werken volgens het principe ‘zo kort als kan, zo lang als nodig’.