Buddywerking ‘Somebuddy’

Andante neemt deel aan het project Buddywerking Vlaanderen. Hierbij staat ‘gewoon’ sociaal contact tussen een cliënt (deelnemer) en een vrijwilliger (buddy) voorop. Het is een 1-op-1 contact waarbij steeds dezelfde buddy met dezelfde deelnemer op stap gaat. De buddy is geen hulpverlener en het is ook geen lotgenotencontact.

De deelnemer is een persoon met een psychische kwetsbaarheid, is minstens 18 jaar oud en woont zelfstandig/ondersteund in het arrondissement Antwerpen. Er wordt voorrang gegeven aan deelnemers met een beperkte daginvulling, beperkt familiaal netwerk of personen die sociaal geïsoleerd zijn. Van deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn tweewekelijks met de buddy een activiteit te ondernemen en dat ze hierin ook initiatief tonen.

Voor meer informatie, zie de website van buddywerking Vlaanderen.

Aanmelden als buddy (vrijwilliger)

Aanmelden als deelnemer

Contact