Ik zoek hulp voor mezelf

Je ervaart problemen die er voor zorgen dat je minder energie hebt, je stemming is vaker somber of je hebt veel angsten, je ervaart dat er geen ruimte meer is voor dingen die belangrijk zijn voor jou. Relaties lopen vaak moeilijk of je hebt het contact verloren met een aantal mensen (partner, familie, vrienden, op het werk,…) die je in normale omstandigheden kunnen helpen of steunen.

Soms duidt dit op een ernstig probleem, soms ook niet. We raden je aan om eerst contact op te nemen met je huisarts, iemand van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, OCMW, een Kruispuntwerking in je buurt, de sociale dienst van de mutualiteit, een andere hulpverlener die je kent.… Ook kan je huisarts je doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog in de buurt, waar je betaalbare hulp kan ontvangen.

Zij kunnen je vaak met goede raad op weg helpen en je gerust stellen. Gespecialiseerde hulp is niet altijd nodig. Wanneer deze hulpverleners denken dat die gespecialiseerde hulp wel aangewezen is, verwijzen ze je door naar het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Andante of een gelijkaardige dienst.

Samen met hen bekijken we dan welke hulp we kunnen bieden.