Welke hulp mag je verwachten?

  • Tijdens een eerste verkennend gesprek luisteren we naar de zorgen die jullie je maken. We onderzoeken samen welke hulpvraag ieder heeft, welke krachten jullie hebben en welke stappen jullie al ondernomen hebben. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om de moeilijkheden aan te pakken. Wanneer jullie kiezen voor verdere hulp in het jeugdteam spreken we af wat we samen willen bereiken en hoe we dit kunnen doen. Er zal meteen een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  • Soms is een tweede verkennend gesprek nodig om tot een duidelijke keuze te komen .
  • Wanneer een verwijzing naar een andere dienst de beste optie is geven we je de nodige informatie mee. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van diensten in de regio die ervaring hebben met hulp aan kinderen en jongeren.
  • De verdere samenwerking verloopt via gezinsgesprekken, oudergesprekken en/of individuele contacten met je kind. De concrete werkwijze wordt steeds met jullie besproken en verduidelijkt.
  • Wij zullen regelmatig de samenwerking en voortgang van de begeleiding evalueren en waar nodig bijsturen.
  • Soms schakelen we een andere medewerker in voor bijkomen de gespecialiseerde onderzoeken, ondersteunende medicatie of een gespecialiseerde behandeling.
    Dit is mogelijk door de samenwerking in het multidisciplinair team van psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere zorgverstrekkers.