Ik zoek hulp als ouder

Als ouder maak je je wel eens zorgen over het gedrag of het welzijn van je kind. Bijvoorbeeld:

  • je kind stelt moeilijk gedrag of is agressief,
  • wil niet meewerken op school,
  • is angstig of vaak droef of heeft suïcidegedachten,
  • heeft moeilijke dingen meegemaakt (pesten, scheiding, mishandeling, misbruik, …),
  • de communicatie is moeilijk,
  • lijkt zich niet te ontwikkelen zoals andere kinderen,

Soms duidt dit op een ernstig probleem, soms ook niet. Het is goed als ouder hierover met iemand te praten. We raden je als ouder aan eerst contact op te nemen met de huisarts, het centrum voor leerlingenbegeleiding (clb) van de school van je kind, ‘het huis van het kind’ in je buurt, de sociale dienst van de mutualiteit, een opvoedingswinkel, of een andere hulpverlener die je kent. Deze hulpverleners kunnen je vaak met goede raad op weg helpen, je geruststellen of wanneer nodig doorverwijzen. Gespecialiseerde hulp is niet altijd nodig.

Als deze hulpverlener denkt dat die gespecialiseerde hulp wel aangewezen is, zal deze je doorverwijzen naar Andante of een andere dienst of hulpverlener.