Connect team PANGG 0-18

Connect staat voor Vroegdetectie en Interventie bij jongeren en jongvolwassenen (14 – 23 jaar) met een vermoeden van een beginnende psychiatrische problematiek (vroegere Vdip).

De collega’s van het connect team regio Antwerpen worden operationeel aangestuurd door Andante. De inhoudelijke aansturing en afstemming gebeurt door de netwerkcoördinatie op een provinciale stuurgroep.

Hier vind je meer informatie over het programma.