Het jeugdteam biedt hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar, aan ouders en aan gezinnen. De problemen waarvoor je in het jeugdteam terecht kan, zijn uiteenlopend van aard:

  • problemen in de ontwikkeling
  • verwerken van emotionele gebeurtenissen (zoals seksueel misbruik, familiaal of ander geweld), depressie, angst, stress, …
  • gedragsproblemen
  • ADHD (aandachtstekortstoornissen)
  • autisme
  • ...

We spreken af wat we samen willen bereiken en hoe we dit kunnen doen.