CGG Andante vzw besteedt veel aandacht en zorg aan de Andante-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.  Toch kan het dat de aangeboden informatie onvolledig, verouderd of onjuist is.  Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de webmaster.  Andante zal de informatie zo snel mogelijk corrigeren.

Aansprakelijkheid

CGG Andante vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de Andante-website.

Hyperlinks

Op de Andante-website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites.  De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.  De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. Aangezien deze websites door derden worden beheerd aanvaardt Andante geen aansprakelijkheid voor de inhoud of voor de gevolgen van het raadplegen van deze externe websites.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de Andante-website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits u de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.  Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webmaster. Andante behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Privacyreglement voor cliënten van CGG Andante vzw

Andante hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en hun verwanten die op onze diensten beroep doen. Door middel van een privacyreglement informeren we onze cliënten zo volledig mogelijk over de manier waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij over hen verzamelen en verwerken. Het privacyreglement verduidelijkt onder meer op welke wijze de persoonsgegevens van cliënten binnen Andante worden verwerkt en hoe de cliënt controle kan uitoefenen op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zijn die gegevens die aan Andante bekend gemaakt worden naar aanleiding van een formele manier van contactname door de cliënt met onze organisatie en aanleiding geven tot een of andere vorm van zorgaanbod.

Het volledige reglement is op te vragen bij onze GDPR verantwoordelijke Tania Vekemans (tania.vekemans@andante.be).