Hulp tijdens

Coronatijden

Het coronavirus kan je heel wat stress en angst bezorgen. Binnen blijven is niet gemakkelijk en zorgt voor spanning en eenzaamheid.
Met dit handig overzicht vind je de juiste hulp.

Hieronder vind je enkele concrete tips terug waarmee je meteen aan de slag kan.

Je kan ook tijdens deze periode blijven rekenen op je hulpverlener. Spreek met hem/haar af hoe jullie best contact houden.

Hulp tijdens Coronatijden

Hulp voor

Kinderen en jongeren

Het jeugdteam biedt hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar, aan ouders en aan gezinnen. De problemen waarvoor je in het jeugdteam terecht kan, zijn o.m. problemen in de ontwikkeling, gedragsproblemen, ADHD (aandachtstekortstoornissen), autisme, verwerken van emotionele gebeurtenissen (zoals seksueel misbruik, familiaal of ander geweld), depressie, angst, stress, …

Hulp voor Kinderen en jongeren

Hulp voor

Volwassenen

Je ervaart problemen die er voor zorgen dat je minder energie hebt, je stemming is vaker somber of je hebt veel angsten, je ervaart dat er geen ruimte meer is voor dingen die belangrijk zijn voor jou.

Relaties lopen vaak moeilijk of je hebt het contact verloren met een aantal mensen (partner, familie, vrienden, op het werk,…) die je in normale omstandigheden kunnen helpen of steunen.

Hulp voor Volwassenen

Ik wil

Zelf aan de slag

Je zoekt informatie over psychische problemen en begeleiding: je wil er meer over lezen of je wil een vorming volgen.

Je bent samen met een hulpverlener aan de slag gegaan met je vraag maar wil ook thuis actief oefenen.

Je bent op zoek naar contacten met lotgenoten.

Ik wil Zelf aan de slag